Voor mensen met diabetes

Disclaimer

Slimmer Gezond bij diabetes (www.mijnleefstijlzorg.nl/slimmergezondbijdiabetes) is een zorginnovatie ontwikkeld door het Erasmus MC en speciaal bestemd voor patiënten met diabetes en hun partner.

Slimmer Gezond bij diabetes is een webapplicatie gecombineerd met e-mail op de mobiele telefoon. Elke deelnemer screent zichzelf door vragen te beantwoorden en wordt daarna ondersteund bij het verbeteren van voedings- en leefstijlgewoonten. Door het programma te volgen krijgen deelnemers meer kennis en vaardigheden om de ongezonde gewoonten te veranderen en gezonde gewoonten te blijven volhouden.

De informatie op de website en in de e-mailberichten is gebaseerd op de huidige kennis en is met grote zorgvuldigheid samengesteld door wetenschappers en andere deskundigen. Het Erasmus MC is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van de website en e-mailberichten kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Het Erasmus MC kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van gebruik van de informatie op de website en e-mailberichten. Deze informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling door een zorgverlener.

Slimmer Gezond bij diabetes (www.mijnleefstijlzorg.nl/slimmergezondbijdiabetes) is een online zelfhulpprogramma en dus bestemd voor persoonlijk gebruik. Dit betekent dat de deelnemer zelf verantwoordelijk blijft voor de eigen gezondheid en zelf actief hulp dient te zoeken als het niet goed gaat. Voor een persoonlijk advies raden wij u aan uw huisarts of andere zorgverlener te raadplegen.

De zelftest en de tussentijdse screeningen van Slimmer Gezond bij diabetes kunnen ook door de zorgverlener worden gebruikt om een indruk te krijgen van de voedings- en leefstijlgewoonten van de patiënt.

Het Erasmus MC geeft geen garantie dat met het volgen van het programma via www.mijnleefstijlzorg.nl/slimmergezondbijdiabetes alle aanwezige gezondheidsrisico’s en gewoonten worden opgespoord en veranderd. Zodoende geeft het geen garantie op de eigen gezondheid.

www.mijnleefstijlzorg.nl/slimmergezondbijdiabetes bevat links naar websites die door andere partijen dan het Erasmus MC worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Erasmus MC heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten.

Financiering

Slimmer Gezond bij diabetes is een vervolg op het succesvolle programma Slimmer Zwanger en Slimmer Eten Met Je Kind en is tot stand gekomen met financiering van de Afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum in Rotterdam. 

picture female 2