Voor mensen met diabetes

Gebruik voor Zorgverleners

Zorginnovatie

Het is niet eenvoudig om als zorgverlener alle ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten met een patiënt te bespreken en te veranderen. Om die reden heeft het Erasmus MC naast het succesvolle programma www.slimmerzwanger.nl en www.slimmeretenmetjekind.nl nu ook het persoonlijke coachingsprogramma 'Slimmer Gezond bij diabetes' ontwikkeld. Het doel van dit programma is om mensen met diabetes te coachen bij het aanleren en onderhouden van eigen gezonde voedings- en leefstijlgewoonten.

Website en e-mail

Slimmer Gezond bij diabetes bestaat voor uw cliënt/patiënt uit een screening via de website (www.mijnleefstijlzorg.nl/slimmergezondbijdiabetes) op de mobiele telefoon of computer en 52 weken coaching met e-mail. Zie voor verdere informatie het filmmateriaal en de informatie op de homepage.

Gebruik door zorgverleners

Van u als arts, huisarts of internist wordt verwacht dat u aandacht besteedt aan gezonde voedings- en leeftijlgewoonten van uw cliënten/patiënten, aangezien dit een grote invloed heeft op diabetes en het voorstadium daarvan. Tot nu toe bestond hiervoor geen geschikt instrument. Om die reden is de 'zelftest Man' en 'zelftest Vrouw' in het Slimmer Gezond bij diabetes programma opgenomen. Het gebruik van de 'zelftesten' is gratis.

Uw cliënt/patiënt kan de zelftest thuis, in de wachtkamer of op het spreekuur invullen via de website  (www.slimmergezond.nl/diabetes). Dit kan via de smartphone of pc en duurt ongeveer 10 minuten. Door de resultaten te laten printen en meenemen naar het spreekuur, te mailen naar u of in te zien op het scherm (mobiel, computer) krijgt u een snelle indruk van het geneesmiddelengebruik en afspraken van uw cliënt/patiënt, alsmede de voedings- en leefstijlgewoonten van uw patiënt en zijn/haar partner.

picture female 2