Voor mensen met diabetes

Privacy

Slimmer Gezond bij diabetes (www.mijnleefstijlzorg.nl/slimmergezondbijdiabetes) is beveiligd met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Het Erasmus MC neemt als beheerder van het programma uw privacy erg serieus en neemt de wettelijke bepalingen daaromtrent zorgvuldig in acht. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden.

Wijziging privacystatement

Erasmus MC behoudt zich het recht voor dit privacystatement te wijzigen. Het privacystatement is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment worden geraadpleegd om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

picture female 2