Voor mensen met hart- en vaatziekten

Slimmer Gezond bij hart- en vaatziekten is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Er is gebruik gemaakt van het transtheoretische model voor gedragsverandering van Prochaska en Diclemente, het Attitude-Social-Efficacy model, de richtlijnen Gezonde Voeding van het RIVM en de aanbevelingen van het Nederlandse Voedingscentrum en de Hartstichting. Voor het verder nalezen van het belang van het gebruik van mijnleefstijlzorg.nl/slimmergezond bijhartenvaatziekten verwijzen wij naar onderstaande bronnen.

Wetenschappelijke publicaties: 

Hoeveel bronnen nodig?

 

picture female 2